Föräldrasamverkan

  
* För att göra vårdnadshavarna delaktiga i barnens lärande och utveckling på förskolan har varje barn en bok som vi kallar för ”Min bok”. I boken dokumenterar vi pedagoger kontinuerligt barnets utveckling, lärande och vardag på förskolan.

* Några veckor efter avslutad inskolning erbjuds ett inskolningssamtal.

* Utvecklingssamtal erbjuds vårdnadshavarna en gång per lärår.

* Inskolningsmaterial/information skickas hem till vårdnadshavarna några veckor innan inskolningen ska påbörjas. I detta material finns b.l.a. ett dokument som vårdnadshavarna  i lugn och ro kan fylla i hemma där deras förväntningar och förhoppningar på inskolningen och den pedagogiska verksamheten tydliggörs för oss pedagoger.

* Vi använder oss av en sluten Facebook-sida, där du som inbjuden kan ta del av information, kommande aktiviteter och vad som händer i vår dagliga verksamhet/utbildning. Delaktigheten leder förhoppningsvis till att du som vårdnadshavare ges större möjlighet att samverka.  

* Vi har föräldramöte en gång per lärår där vårdnadshavare ges tid och möjlighet att uttrycka sina tankar, frågor och förväntningar kring den pedagogiska utbildningen. Vårdnadshavarna får information om likabehandlingsplan och lokal arbetsplan. Föreläsningar förekommer då och då.

* Vi strävar och arbetar hela tiden med att bygga upp en så god kontakt och relation som möjligt med barnets vårdnadshavare. Vi vill att ni ska känna tryggheten att lyfta alla sorters frågor och tankar med oss pedagoger.

* Vi erbjuder vårdnadshavarna och barn olika sorters gemensamma trivselaktiviteter under året, detta för att förstärka relationen förskola – hem.