Klagomålsrutiner

    KLAGOMÅLSRUTINER PÅ FÖRSKOLAN

    När ni vårdnadshavare känner er missnöjda med något här på
    förskolan eller i den pedagogiska verksamheten är det dessa
    rutiner ni ska följa.

1. Ta ALLTID FÖRST kontakt med en personal på förskolan och
    framför ert/ ditt klagomål. Berörd personal ser då till att klagomålet
    framförs till all personal och /eller förskolechefen på förskolan.
    Tycker man som vårdnadshavare att det är svårt att framföra sitt
    klagomål personligen så går det även att maila  till:
    villasakul@outlook.com
    Som vårdnadshavare ska ni alltid förvänta er att få en återkoppling
    på ert klagomål av förskolan inom en vecka.

2. Känner du/ni att ni inte fått gehör för ditt/ert klagomål eller inte är
    nöjd med förskolans förklaring och /eller förslag på lösning av
    klagomålet är det först nu dags att du/ni kontaktar kommunen på
    telefonnummer 0431-87 000, berättar ditt ärende så blir du kopplad
    till rätt instans.

3. Känner du/ni som vårdnadshavare att du/ni inte heller hos kommunen
    får gehör för ert klagomål kontaktar ni nu skolverket.