VerksamhetsidéVilla Såkuls foto.Villa SåKul är en förskola för barn i åldern 1-5 år som ligger centralt och lättillgängligt i ett villaområde ut mot Havsbaden i Ängelholm. Närheten till ALLT, hembygdsparken, järnvägsmuseet, hav & strand, natur, bibliotek, centrum och mycket mer gjorde att den gula tegelvillan på Idrottsgatan 2 kändes som det självklara valet av lokal att starta en förskoleverksamhet i.

                           Villa Såkuls foto.
Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande hos varje enskilt barn. Det ska vara KUL att lära och det är det som är grundfundamentet i vår pedagogiska verksamhet. Utifrån KUL-perspektivet skapar vi pedagogiska och lärorika miljöer, som uppmuntrar och inspirerar barnen i deras jakt på att utveckla en förståelse för hur saker och ting hör ihop och fungerar i deras vardag. Det är barngruppen och det enskilda barnets behov, intressen och unika förmåga att lära som styr innehållet och arbetssättet i vår verksamhet.Personalen i verksamheten är där för att ge barnen trygghet, utmana, inspirera och vara handledare i barnens lärande process. Genom iakttagelser och upplevelser lär sig barn hela tiden nya saker och utvecklar en förståelse. Vår vision på förskolan Villa Såkul är att varje dag skicka med barnen minst en upplevelse i ”ryggsäcken” när de går hem för dagen. Detta kan vara allt från att det lilla barnet har lärt sig ta på sig overallen eller en sko själv eller har varit på en utflykt i skogen och upplevt en myrstack på nära håll för första gången och en myra sprang på dess finger till att det lite äldre barnet har fått en förståelse för att vatten kan finnas i både fast och flytande form genom att ha aktivt deltagit i ett experiment.

Den lustfyllda leken är det viktigaste redskapet som ett barn har att använda sig av i sitt lärande och den ges mycket plats i vår verksamhet.

Barn lär mycket av varandra, ”den goda gruppen” är något vi hela tiden aktivt kommer att sträva efter att uppnå i vår pedagogiska verksamhet. Alla barn ska ha kunskapen om hur man är en bra kompis när de slutar hos oss.

Kreativitet är en bra egenskap att ha när man söker kunskap om olika ämnen eller förståelse av olika situationer och vid problemlösning. Genom att den pedagogiska verksamheten hela tiden uppmuntrar och stimulerar den kreativa förmågan hos varje enskilt barn blir barnen självständiga och de ser möjligheter och lösningar på situationer istället för hinder.

Föräldrakontakten och föräldrasamverkan är en viktig del i vår verksamhet som vi kommer att lägga ner mycket tid på. Kommunikationen mellan förskola-hem & hem förskola ska bestå av en öppen dialog som bygger på respekt, lyhördhet och flexibilitet utifrån varje enskilds familjs förutsättningar och behov.

ALLA i barnets familj ska känna sig väl till mods och välkomna när de kommer till förskolan.

Villa Såkuls foto.