En dag på förskolan

En dag hos oss:

* 08.00 äter vi frukost.

* ca.09.45 samling med fruktstund 
   följt av pedagogisk verksamhet
   och lek ute.

* 11.30 Lunch

* Efter maten vilar de barn som behöver,
   de andra har sagostund/vilostund.

* Pedagogisk verksamhet, inne eller ute.

* 14.30 Mellanmål

* 16.30 Fruktstund för de barn som är kvar.

Vi är ute så mycket vi kan.Vår natur bjuder 
på så mycket inom både kreativitet, upplevelse 
och lärande. Men framför har man KUL.