Förskolan Villa SåKUL är en enavdelningsförskola för barn i åldrarna 1-5 år, där all personal ser det unika i varje barns sätt att vara och lära. Utifrån detta stödjer personalen barnen och skapar de bästa förutsättningarna och pedagogiska miljöerna där barnens kreativitet, upplevelser och lärande är den röda tråden.

Här är det kul att lära!